ūksmė

ūksmė
ūksmė̃ sf. (4) Š, , NdŽ, FrnW, , OGL I351, Kv, Ds, ū̃ksmė (2) Jdr; SP1200, Sut, I, Kos57, M, G118, BzF192, L, Rtr paunksmė, pavėsis, vėsmė: Nuo lapų, medžių ūksmė̃ J. Po ūksmėmìs medžių niekas neauga J. Eik į ū̃ksmę, ne į vėjį Rsn. Reikia eiti į ū̃ksmę – vėjai kiaurai puta Mžk. Didelio[je] ūksmė̃[je] niekas neauga LKT55(Vkš). Padėk į ū̃ksmę, ka neapšiltų Šv. Karštà, ūksmė̃s reik ieškoti Šv. Rugius pjaus, alpsam, bėgsam į ū̃ksmę Gršl. Kap gyliuoja [karvė], krūmuosa, kur ūksmė̃, bėga Rod. Dėl to tankiai girdima yra dejuojant, jog pievos neželančios, javai lig ūksmės neįgavusys išdžiūnantys S.Dauk. Iškirtot būtinai miesto ganyklas, nebėr ūksmės, nebėr nė drėgmės M.Valanč. Medžiai savo ūksme visą slėnį užklojo Vaižg. Seniai man širdis sopa, kad mergina vysta kaip gėlelė ūksmėje LzP. Kiaulės, sugulusios vieno medžio ūksmėj, veršiai – kito I.Simon. Liepa – ūksmei atsparus medis . Ūksmėje jo (garstyčios medžio) gali gyventi paukščiai dangaus GNMr4,32. Kur ūksmùkėn, tai yra kokia uoga DrskŽ. Mes čia ūksmẽlėn susrinkom Pls. | prk.: Sunkios ūksmės tik retomis valandomis nuslinkdavo vaikui nuo jo aukštos kaktos Pt. ^ Kožnas daiktas tura dvi pusi: saulės pusę ir ū̃ksmės pusę Prk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ūksmė — ūksmė̃ dkt. Ilsėtis ūksmėjè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ūksmė — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vieta, kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. atitikmenys: angl. shade vok. Schatten, m rus. сень, f; тень, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • ūksmėtas — ūksmėtas, a adj. (1) I, Š, NdŽ; M, G118, L, LL15, Rtr, KŽ ūksmingas, pavėsingas: Vieta ūksmėta, kur daug medžių yra J. Ūksmėtas beržynas DŽ. Kerpsamanės auga ūksmėtuose miškuose upelių pakraščiais rš. Girinis apynys mėgsta augti krūmotose daubose …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūksmenė — ūksmẽnė sf. (2) LTEXI532 bot. drėgnų vietų papartis, blužniapapartis (Athyrium) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Schatten — ūksmė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vieta, kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. atitikmenys: angl. shade vok. Schatten, m rus. сень, f; тень, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • shade — ūksmė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vieta, kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. atitikmenys: angl. shade vok. Schatten, m rus. сень, f; тень, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • сень — ūksmė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vieta, kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. atitikmenys: angl. shade vok. Schatten, m rus. сень, f; тень, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • тень — ūksmė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vieta, kur nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. atitikmenys: angl. shade vok. Schatten, m rus. сень, f; тень, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • atjaurė — sf. (1) JI681 žema dirva, palinkusi į šiaurę: Atjaurė yra dirva šiaurėplinkui pasidavusi, po ūksme, po šešėliu, prie balto molio J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juokuoti — juokuoti, uoja, ãvo K žr. juokauti: 1. Ką čia juokuoji? čia ne juokai J. Suėję sau, susisėdę prieklėtyje seniokai ir juokuoja Š. Nuliūdę nesugeba juokuoti VP35. Ponas dažnai ir juokuodamas nudažo kailį J.Jabl. Aš nejuokuoju, aš rimtai sakau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”